Uitvaartbegeleiding in de gemeenten Renkum, Arnhem, Wageningen en Bennekom 

Kinderen

Ik blijf altijd aan je denken

Ik blijf altijd aan je denken:

hoe je liep en hoe je lachte, 

hoe je keek.

Ook je naam blijft altijd bij me,

want van jou is er geen tweede.

 

En door steeds je naam te noemen, 

zal ik jou nooit meer vergeten,

zal je niet voorgoed verdwijnen,

ook al krijg ik nooit meer antwoord.

Mijn gedachten laten jou niet in de steek.

 

Uit: Als vlinders spreken konden,

Yvonne van Emmerik

 

In veel overlijdenssituaties zijn in de directe kring van naasten ook kinderen of kleinkinderen aanwezig. Ik vind het belangrijk om speciaal voor hen aandacht te hebben en ze ook zoveel mogelijk te betrekken bij het afscheid.

 

Door ze te informeren in begrijpelijke taal, ze voor te bereiden op wat er gaat gebeuren en ze hierin ook iets te laten doen, bijvoorbeeld een kaars aansteken, bloemen dragen, (deksel van) de kist beschilderen. Op deze manier hoeft de dood niet als iets engs ervaren te worden, maar als iets dat bij het leven hoort. Ik reik hiervoor informatie (brochure “De meest gestelde vragen over kinderen en de dood”, In de Wolken) en diverse kinderboeken aan.

 

Een kind overlijdt

Het overlijden van een kind is een zeer ingrijpend gebeuren. Iets wat je als ouder of grootouder hoopt nooit te hoeven meemaken. Het zet de hele wereld op zijn kop. Dit geldt in alle gevallen, of een kind nu (heel) jong of wat ouder is, plotseling door een ongeval of na een ziekte overlijdt.

Voor mij is het van groot belang om de ouders in de rol van ouder-zijn te laten en niet alle zorg over te nemen. En hen juist daarin te ondersteunen en nabij te zijn.

Met informatie over alle mogelijkheden rondom het afscheid en de voors en tegens daarbij, zodat de ouders de juiste beslissingen kunnen nemen. Door ruimte te laten om heel veel zelf te doen en door anderen rondom de ouders heen te betrekken bij dit afscheid, zoals broertjes en zusjes, grootouders, peuterspeelzaal of school.