Uitvaartbegeleiding in de gemeenten Renkum, Arnhem, Wageningen en Bennekom

'Afscheid met aandacht'

Melden

Voor het melden van een overlijden kunt u mij dag en nacht bereiken op telefoonnummer

06 21 93 31 80.

Zorg heeft twee handen,
is luisteren, is handelen,
is heel dicht bij die ander zijn.

naar Felicia Dekkers

Het overlijden van een dierbare is een zeer ingrijpende ervaring. Goed afscheid nemen helpt in het verder kunnen leven met dit verlies. Het is daarom belangrijk dat dit afscheid plaatsvindt op een manier, die recht doet aan de overledene en die voor u als naasten waardevol is.


Wat passend en waardevol is, is voor elk afscheid anders, want iedere persoon is uniek. Het is de uitdaging om daar in de dagen na het overlijden samen invulling aan te geven. Bij dit proces kan ik als uitvaartbegeleider u ondersteunen en in deze moeilijke dagen terzijde staan.